O projekcie


Szanowni Państwo, Informujemy, iż 20 marca 2013 r. zostało zawarte nowe Porozumienie
o współpracy pomiędzy Kuratorium Oświaty w Warszawie, Miastem Stołecznym Warszawa
i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli dotyczące realizacji
w województwie mazowieckim wyżej wymienionego projektu (tekst porozumienia w załączniku).

W jego konsekwencji od roku szkolnego 2013/2014, zarówno na poziomie szkół ponadgimnazjalnych jak i gimnazjów, kontynuowana będzie realizacja projektu tylko w zakresie matematyki. Zawieszona zostaje natomiast część projektu odnosząca się do języka polskiego.

O ewentualnych przyszłych zmianach w stosunku do zawartego porozumienia zostaną Państwo powiadomieni ze stosownym wyprzedzeniem.

Realizatorzy projektu edukacyjnego "Połowa drogi"Załączniki:

1.Porozumienie o współpracy

2.Zarządzenie nr 34 Mazowieckiego Kuratora Oświaty